تبلیغات
lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl - اس ام اس فلسفی فاز بالا lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

  • امروز ، به سایت خنده فا خوش آمدید.

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

اس ام اس فلسفی فاز بالا

اس ام اس فلسفی

استفن گرین :

گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید !

اس ام اس فلسفی فاز بالا

شامفورت :

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم

چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباس های زیبا نپوشانیم ؟


اس ام اس فلسفی فاز بالا

ارد بزرگ :

اگر می خوای بزرگ شوی از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن

اس ام اس فلسفی فاز بالا

فردریش نیچه :

از فلاسفه می خواهم به دنبال حقیقت نروند

چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد

اس ام اس فلسفی فاز بالا

شچدرین

اراده ی مرد عامل خوشبختی اوست

اس ام اس فلسفی فاز بالا

بزرگمهر

آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس

و آرزوهای کوچک قدر نیک خویی و جوانمردی را نشکند

و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد

اس ام اس فلسفی فاز بالا

بتهوون

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم

اس ام اس فلسفی فاز بالا

ارد بزرگ

خوارترین کارفرما کسیست که با ندادن

و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی کند

اس ام اس فلسفی فاز بالا

ناصرالدین صلب الزمانی

چرخ های سنگین و زنگ زده ی زندگی

با دست های نامرئی امید می چرخد

اس ام اس فلسفی فاز بالا

وین دایر

اگر مشکلی داری به دلیل طرز فکر توست

و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی

اینست که طرز فکرت را عوض کنی

اس ام اس فلسفی فاز بالا

ارد بزرگ

فرودستان در بهترین زمان هم بهانه های فراوان

برای انجام ندادن کارهای خویش دارند

اس ام اس فلسفی فاز بالا

آدم مادی گرا

جاده ی احساسش  کم رفت و آمد است

اس ام اس فلسفی فاز بالا

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند

در روزمرگی دست و پا می زنند

اس ام اس فلسفی فاز بالا

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس

به او میدان بروز و رشد هنر را داده است

اس ام اس فلسفی فاز بالا

آه و بردباری

ریشه هر دیوزاد و بد خویی را خواهد کَند

اس ام اس فلسفی فاز بالا

سخن بدون پشتوانه

یعنی گزاف گویی

اس ام اس فلسفی فاز بالا

یکی از بزرگترین خوشبختی ها

خدمت بیشتر به مردم است

اس ام اس فلسفی فاز بالا

خودخواهی

کاشی سادگی  روانت را خواهد شکست

اس ام اس فلسفی فاز بالا

آدم خودبین

چاره ای جز فرود آمدن ندارد

اس ام اس فلسفی فاز بالا

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد

خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد

اس ام اس فلسفی فاز بالا

نماز عشق ترتیبی ندارد

چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن

دیگر برخواستنی نیست

اس ام اس فلسفی فاز بالا

تمنای واپسین آدمی

شناور شدن در بسامدهای گیتی است

بسامدها : امواجادامه مطلب


X نیاز شدید به حمایت
لطفا خواهش میکنم از ما حمایت کنید نیاز شدید به حمایت داریم با کلیک روی دکمه g+1 پایینی