تبلیغات
lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl - اس ام اس فلسفی زیبا lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

  • امروز ، به سایت خنده فا خوش آمدید.

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

اس ام اس فلسفی زیبا

اس ام اس فلسفی

به حال سرزمینی که روشنفکرش

حرف فرمانروایان تمامیت خواه را تکرار می کند باید گریست

اس ام اس فلسفی زیبا

بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که

ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند


اس ام اس فلسفی زیبا

فرمانروایان بی خرد

مردم را شاگرد خویش می پندارند

اس ام اس فلسفی زیبا

پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست

او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است

اس ام اس فلسفی زیبا

یکی از بزرگترین خوشبختی ها

خدمت بیشتر به مردم است

اس ام اس فلسفی زیبا

میرآب به اندازه دهد

همه دشت سبز خواهد بود

اس ام اس فلسفی زیبا

امروزه

انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است

اس ام اس فلسفی زیبا

انتخابات آزاد

دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست

اس ام اس فلسفی زیبا

انتخابات درست و سازنده

ناجی کشور و نادیده گرفتن آن

پگاه رستاخیزی هولناک استادامه مطلب


X نیاز شدید به حمایت
لطفا خواهش میکنم از ما حمایت کنید نیاز شدید به حمایت داریم با کلیک روی دکمه g+1 پایینی