تبلیغات
lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl - جملات حکیمانه جالب lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

  • امروز ، به سایت خنده فا خوش آمدید.

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

جملات حکیمانه جالب

اس ام اس فلسفی

خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد

پیشداری او به نابودی اش می انجامد

جملات حکیمانه جالب

فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست

تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند

جملات حکیمانه جالب

همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند

حال آنکه فرمانروای پاکزاد به شمار مردم خویش پاسبان دارد

جملات حکیمانه جالب

وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند

دیگر امیدی به رشد کشور نیست

جملات حکیمانه جالب

بیچاره مردمی که فرمانروایانشان

شاگردان رسانه ها باشند

جملات حکیمانه 

فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند

آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند

جملات حکیمانه جالب

فرمانروای شایسته

به فکر انتقام از مردم خویش نیست

جملات حکیمانه جالب

فرمانروایان هیچگاه نباید

از بار کاری که بر دوش گرفته اند شانه خالی کنند

اگر هم اشتباهی رخ نموده با دلیری آن را بازگویند

جملات حکیمانه جالب

فرمانروایی که نتواند

جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد

شایستگی گرداندن کشور را ندارد

جملات حکیمانه جالب

فرمانروا در برکناری کارمند نابکار زمانی را نباید از دست دهد

چون سیاهی کار بزهکار در دید مردم خیلی زود دامن او را

نیز خواهد گرفتادامه مطلب


X نیاز شدید به حمایت
لطفا خواهش میکنم از ما حمایت کنید نیاز شدید به حمایت داریم با کلیک روی دکمه g+1 پایینی