تبلیغات
lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl - اس ام اس فلسفی کوتاه lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

  • امروز ، به سایت خنده فا خوش آمدید.

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

lιlı خنده فا بزرگترین سایت جوک و اس ام اس ιlιl

اس ام اس فلسفی کوتاه

اس ام اس فلسفی

اهرمی از امید و باور به من بدهید تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را از جای خود جا به جا کنم(ارشمیدس)

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو که در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش
‏ [دکتر شریعتی]

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

باید دنبال شادى ها گشتغمها خودشان ما را پیدا مى كنند(نیچه)
======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

بر روی بالشی كه از مرگ پرنده ها پر است؛ نمی توان خواب پروازرا دید

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

هیچ وقت واسه نگه داشتن كسى كه ؛ تفاوتت رو با بقیه نمى فهمه  تلاش نكن 

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

یادت پرچم صلحی است میان این همه شورش فکر

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

رسول اکرم (ص) به حولا فرمود :روسری خود را كه جلب نظر می كند نشان مده اگر چنین كنی دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده اید

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

حفظ چادر در سرای اقتدار// دختران را هست تاج افتخار// حفظ چادر حفظ دین و مذهب است// شیوه زهرا و درس زینب است// حفظ چادر سدّ فحشا می شود// روسفیدی نزد زهرا می شود// حفظ چادر چاره ساز کارهاست// حافظ گل از هجوم خارهاست// حفظ چادر زخم ها را مرهم است//

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

حرف هایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که ازانجام آن ناتوان استبرعهده گیرد(ناپلئون)

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

همه جا صحبت از مرغ است هیچ كس از خروس نمیگوید
اینجا سیرشدن مهمتر از بیداری است

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

مشکلات از جایی شروع شد که به هر کی گفتیم نوکرتیم فکر کرد واقعاً اربابه

======== اس ام اس فلسفی کوتاه را در خنده فا بخوانید========

هرگز از مرگ نهراسیده ام اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود
هراس من باری همه از مردن در سرزمینی ست كه مزد گوركن از بهای آزادی آدمی افزون باشد(شاملو)

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد

======== اس ام اس فلسفی کوتاه ========

آنچه از روزگار بدست می آید  با خنده نمیماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود


ادامه مطلب


X نیاز شدید به حمایت
لطفا خواهش میکنم از ما حمایت کنید نیاز شدید به حمایت داریم با کلیک روی دکمه g+1 پایینی